Quy trình xây nhà cơ bản

i - THI CÔNG PHẦN THÔ

3. Thi công móng nhà

9. Thi công cột

11. Thi công dầm, sàn

* Từ mục 7 -> 11 là các bước thi công tầng điển hình, các tầng tiếp theo thực hiện tương tự như vậy

ii - THI CÔNG HOÀN THIỆN

*  Phần còn lại là giai đoạn thi công nội thất và sân vườn (nếu có)