CT nhà ở Mr Nghĩa – 4/100 Quang Trung, Ngọc Trạo

Thi công sơn, lắp mái kính

 

Đang thi công trát
làm bồn nước ngầm
đang trát trần, mái
tháo dỡ cốp pha
tháo cốp pha
tháo cốp pha
đổ bê tông trần, sàn
làm ván khuôn
làm ván khuôn
làm ván khuôn
xây tường bao quanh
xây tường
Bảo dưỡng bê tông
Đổ bê tông móng
Làm thép móng
Đổ bê tông lót
Đào móng
Giải phóng mặt bằng
Công tác phá dỡ
Hiện trang ban đầu