CT nhà ở Mr. Liêm – Đường Nguyễn Thiếp, Ngọc Trạo

Đã xong
Thi công phần cổng

 

Thi công bồn nước ngầm
làm cửa
hoàn thiện ốp lát khoảng lưu không sân sau
sơn hoàn thiện phòng tầng 2
ốp trần và tường tầng 2
ốp trần, làm tường rào
ốp lát nền tầng 1
ốp lát nhà vệ sinh
cắt ốp lát nhà vệ sinh
đang hoàn thiện
đang hoàn thiện
trát hoàn thiện
hoàn thiện trong nhà
Đổ mái
Xây tường bao tầng 2
Làm thép cột
Để bê tông sàn tầng 2
Làm thép sàn tầng 2
Làm cốp pha sàn tầng 2
Xây tường bao tầng 1
Đổ cột xong
Đổ bê tông nền xong
Đầm nền
Xây tường móng
Đổ bê tông móng
Làm cốp pha móng
Làm thép móng
Đổ bê tông lót
Đào móng
Hiện trạng ban đầu